Archív článkov

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

06.04.2020 10:49
OR Hasičskeho a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje od 6.4.2020 od 12.00 do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a ich ochrannom pásme. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.pdf (1454448)

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ Markuška

06.04.2020 10:47
Oznam o zápise detí do 1.ročníka ZŠ.pdf (141425)

Opatrenie hlavného hygienika

02.04.2020 13:59
Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf (117426)

Rozšírenie testovania osôb

02.04.2020 13:57
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v spolupráci s COVID-19 ambulanciou zriadenou pri NsP Rožňava rozširuje testovanie osôb na ochorenie COVID-19 pre všetkých obyvateľov okresu Rožňava, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: 1. boli v kontakte s osobou...

Informácie seniorom

01.04.2020 10:58

Opatrenie ÚVZ o uzatvorení prevádzok

30.03.2020 09:03
Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR .pdf (232088)

Opatrenia pošty v čase epidémie

26.03.2020 08:24
Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej...

Povinnosť nosiť rúško na verejnosti

25.03.2020 14:42
Hlavný hygienik SR vydal usmerenenie, že všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atd'.)   opatrenie povinnost nosiť rúška.pdf...

Darujte krv

23.03.2020 08:39
Slovenský Červený kríž ÚzS Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou 0 + ,  0 - ,  A +, A -, B +, B - aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné...

Nevypaľujte suchú trávu ani záhradný odpad

20.03.2020 10:38
Policajný zbor upozorňuje občanov na stále rozšírenú prax v jarných mesiacoch, ktorou je vypaľovanie trávy, rôznych porastov a spaľovanie biologického odpadu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že akékoľvek spaľovanie biologického odpadu je protiprávnou činnosťou a v závislosti od rozsahu takéhoto...