Archív článkov

Rekonštrukcia obecného úradu

21.11.2019 14:17
V týchto dňoch prebieha v budove obecného úradu rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. Zahŕňa celkovú výmenu elektroinštalácie v budove a zatepľovanie stropu v sále. Keďže stavebné práce budú prebiehať aj v mesiaci december stránkové dni na úrade budú v obmedzenom režime.

Zverejnenie adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní členov OVK

21.11.2019 08:44
Adresa pre doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR konané 29.2.2020 je obec.brdarka@gmail.com

Zverejnenie adresy pre žiadosti o hlasovací preukaz alebo voľbu poštou

07.11.2019 10:49
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou vo voľbách do NR SR môžete posielať na adresu obec.brdarka@gmail.com . O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať emailom do 10.2.2020. Žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 10.1.2020.

Voľby do NR SR budú 29.februára 2020

07.11.2019 10:40
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej...

Súhrnná správa o zadaní zákaziek

21.10.2019 11:28
OBEC  BRDÁRKA, Brdárka 35, 049 34 Brdárka     SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU S cenou nad 1.000,-EUR za 2.štvrťrok 2019 v súlade s § 10 ods.10 zákona č.343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní v znení neskorších...

Poľovnícke slávnosti pozvánka

03.09.2019 10:48

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.08.2019 08:00
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Rožňava dňom 15.8.2019 o 7.00 h. Odvolanie ČZNVP 082019.pdf (361165)

Hviezdicový výstup na Stolicu 13.7.2019

04.07.2019 07:34
Obec Rejdová pozýva všetkých turistov na výstup na Stolicu ktorý sa bude konať 13.júla 2019. Zraz účastníkov je o 8.00 pred obecným úradom v Rejdovej.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:30
OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo...

Kosenie pozemkov v centre obce

19.06.2019 10:01
Upozorňujeme majiteľov pozemkov v centre obce na ich povinnosť kosiť priľahlé pozemky patriace k ich nehnuteľnostiam.