Archív článkov

Pomoc obetiam trestných činov

17.08.2022 11:45
Centrum podpory VIDIA, n.o.   Nezisková organizácia poskytujúca právnu, sociálnu a psychologickú pomoc obetiam všetkých trestných činov a ich rodinám. Na území mesta Rožňava funguje nezisková organizácia s akreditáciou Ministerstva spravodlivosti SR zameriavajúca sa na pomoc obetiam...

Oznámenie emailovej adresy

09.08.2022 12:22
Zverejňujeme emailový kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie obec.brdarka@gmail.com

Menovanie zapisovateľky MVK

09.08.2022 12:21
V súlade s § 169 ods.6 a zák.č.180/2014 Zb. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zapisovateľkou  miestnej volebnej komisie v Brdárke bola menovaná Adriana Hricová Jančová, Brdárka č.34 pre voľby do orgánov samosprávy obcí ktoré budú...

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

18.07.2022 07:57
Obecné zastupiteľstvo v  Brdárke podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č.  7/2022  zo dňa 12.07.2022 určilo výkon funkcie starostu obce Brdárka pre nové volebné obdobie r. 2022 - 2026 v rozsahu  0,3 , t....

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a počte poslancov

18.07.2022 07:54
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 5/2022  zo dňa     12.7.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v ...

Pozvánka

11.07.2022 08:37
Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12.7.2022 ( utorok ) o 15.00 hod v kancelárii obecného úradu.   Program: 1.Otvorenie zasadnutia 2. Určenie volebných obvodov a...

Oznámenie o počte obyvateľov

11.07.2022 08:34
 OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022   Obec Brdárka 1) podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku...

Pozvánka

04.07.2022 12:07
  Starosta obce Brdárka v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  zvoláva riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.7.2022 ( piatok ) o 19.30 hod v kancelárii obecného úradu.   Program: 1.Otvorenie zasadnutia 2. Určenie volebných...

Štítnické hradné hry 13.8.2022

22.06.2022 07:58
5-hradne hry_PDF.pdf (695892) 

Čerešne

22.06.2022 07:53
Vzhľadom na množiace sa telefonáty a emaily ohľadom zberu čerešňových plodov opakovane informujeme, že všetky čerešňové stromy v Brdárke sú v súkromnom vlastníctve. Žiadny samozber sa tu neorganizuje.