Archív článkov

Verejná vyhláška hlavného hygienika SR

09.03.2020 11:06
V zmysle usmernenia MV SR zverejňujeme verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR  týkajúcu sa zamedzeniu šírenia sa nového koronavírusu na území  Slovenska Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR.PDF (174142)

Ako sme v sobotu volili

02.03.2020 08:05
Vo voľbách do NR SR v obci Brdárka zo 43 zapísaných voličov odovzdalo svoj hlas 23 oprávnených voličov čo je volebná účasť 53,48%. T11 voľby NR SR0097.pdf (1007737)

Plán udržateľnej mobility KSK - správa o hodnotení

11.02.2020 13:08
Plán udržatelnej mobility.pdf (80348)

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek za 4Q 2019

10.02.2020 07:58
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU S cenou nad 1.000,-EUR za 4.štvrťrok 2019 v súlade s § 10 ods.10 zákona č.343/2015 Z.Z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov   P.č.   Predmet zákazky Zmluvná cena...

Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2019

10.02.2020 07:52

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

27.12.2019 09:26
 Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  30.decembra 2019 ( pondelok ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: Úvodné náležitosti: otvorenie...

Vývoz odpadu v januári 2020

17.12.2019 11:26
13.januára - zmiešané plasty , PET fľaše 27.januára - komunálny odpad 29.januára  - sklo

Rekonštrukcia obecného úradu

21.11.2019 14:17
V týchto dňoch prebieha v budove obecného úradu rozsiahla rekonštrukcia vnútorných priestorov. Zahŕňa celkovú výmenu elektroinštalácie v budove a zatepľovanie stropu v sále. Keďže stavebné práce budú prebiehať aj v mesiaci december stránkové dni na úrade budú v obmedzenom režime.

Zverejnenie adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní členov OVK

21.11.2019 08:44
Adresa pre doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR konané 29.2.2020 je obec.brdarka@gmail.com

Zverejnenie adresy pre žiadosti o hlasovací preukaz alebo voľbu poštou

07.11.2019 10:49
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou vo voľbách do NR SR môžete posielať na adresu obec.brdarka@gmail.com . O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať emailom do 10.2.2020. Žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 10.1.2020.