Archív článkov

Chráňme lesy pred požiarmi

05.03.2019 08:48
Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj v jesennom období,...

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu- voľby prezidenta

11.02.2019 10:16
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu môžete poslať na obec.brdarka@gmail.com Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách...

Informácia voličom- voľby do EP

05.02.2019 08:49
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území...

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

04.02.2019 08:43
Výpočet vytriedenia.pdf (919772)

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena OVK

04.02.2019 08:40
Zverejňujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR aj pre voľby do EP: obec.brdarka@gmail.com

Zimný expres - pozvánka na lyžovačku

22.01.2019 12:25

Voľby prezidenta SR informácia voličom

11.01.2019 11:17
informácia o podmienkach práva voliť.pdf (488648)

Zber zmiešaných plastov

02.01.2019 09:39
Tento piatok 4.januára sa uskutoční zber zmiešaných plastov. Vrecia s odpadom zhromaždite pred obchodom prípadne na autobusovej zastávke. Ďakujeme

Sánkovanie detí - upozornenie

29.12.2018 10:57
Dôrazne upozorňujeme rodičov detí ako aj návštevníkov obce aby dohliadli na svoje deti pri sánkovaní. Miestne komunikácie nie sú určené na sánkovanie !  

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

17.12.2018 08:24
Obecné zastupiteľstvo v Brdárke A. Prerokovalo      Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brdárka B. Vyhlasuje      1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...