Archív článkov

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:30
OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo...

Kosenie pozemkov v centre obce

19.06.2019 10:01
Upozorňujeme majiteľov pozemkov v centre obce na ich povinnosť kosiť priľahlé pozemky patriace k ich nehnuteľnostiam.

Výstup na Radzim

18.06.2019 13:39

Poľovnícke dni v Betliari

11.06.2019 12:34
POĽOVNÍCKE DNI GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI Kaštieľ a park v Betliari 14. a 15. jún 2019 SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava,...

Plán udržateľnej mobility KSK - zverejnenie

11.06.2019 12:18
Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „ okresný úrad“) podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z....

Oznámenie k čerešniam

10.06.2019 08:48
Všetkým návštevníkom našej obce oznamujeme, že všetky čerešňové stromy sú v súkromnom vlastníctve preto si ich môžete oberať len so súhlasom majiteľov.

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

10.06.2019 08:47
    Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14. júna 2019 ( piatok ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: Úvodné...

Čerešňové kráľovstvo dnešných dní (autor fotiek Jozef Kepeš)

24.04.2019 21:00

Turistický vláčik Gemerský expres

23.04.2019 12:52
Všetkým, ktorí radi cestujú nie len za hranice, ale aj doma, sa naskytá nová príležitosť. Do víkendových plánov na máj a jún môžu zahrnúť výlety a turistiku v gemerskom regióne. Dopravu z Košíc im uľahčí nový mimoriadny turistický vlak Gemerský expres. Ten nadväzuje na podobný...

Návrh nariadenia obce o čistote v obci a údržbe zelene

23.04.2019 12:49
Zverejňujeme návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene na území obce. Návrh možno pripomienkovať do 8.5.2019. VZN o čistote a poriadku na ver.priestrBRD.pdf (456294)