Archív článkov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

17.04.2019 08:57
Starosta obce Brdárka zvoláva v zmysle §12 zák.SNR č.369/1990 Zb. riadne zasadnutie poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa  24. apríla 2018 ( streda ) o 17.00 hodine v kancelárii obecného úradu. Program rokovania: Úvodné náležitosti: otvorenie...

Zmena termínu vývozu odpadu: piatok 19.4.2019

16.04.2019 12:46
Oznamujeme Vám, že spoločnosť FURA s.r.o zmenila termín vývozu TKO z pondelka na piatok 19.4.2019.

Čistenie kobercov

10.04.2019 08:41
Spoločnosť WayUp Cleaning Vám ponúka tepovanie kobercov s možnosťou odvozu od nás z obce. Po vyčistení Vám ich privezú domov. V prípade záujmu o takúto službu to nahláste na obecných úrad alebo priamo do firmy na tel: 0911371168. Najbližší zberný deň bude 16.apríla v poobedňajších hodinách.

Začínajú kvitnúť...

10.04.2019 08:39
Hoci sa ochladilo tak čerešňové stromy začínajú kvitnúť. Predpoklad plného zakvitnutia je v priebehu budúceho týždňa. Všetci čo sa chcú pokochať krásou rozkvitnutých čerešní sú vítaní..

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu- voľby do EP

09.04.2019 08:15
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu....

Ako sme volili v 2.kole prezidenta...

01.04.2019 12:22
Zverejňujeme odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku 1 vo voľbách prezidenta SR. Volebná účasť 50% zápisnica2kolo.pdf (929328)

Starostlivosť o pôdu - výzva

26.03.2019 09:38
starostlivosť o pôdu.pdf (189619)

Pozvánka na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva

25.03.2019 09:14
Pozemkové spoločenstvo Lesná spoločnosť Pod Radzimom Brdárka pozýva svojich členov na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva ktoré sa uskutoční dňa 27.apríla 2019 / sobota/ o 13.00 hodine v kultúrnom dome v Brdárke V prípade, že sa riadneho valného zhromaždenia nezúčastní...

Ako sme volili

18.03.2019 09:12
Zverejňujeme odpis zápisnice o výsledku 1.kola voľby prezidenta SR. Volebná účasť bola na úrovni 41,66%. Zápisnica 1.kolo voľby prezidenta.pdf (1031784)

Oznam RVPS pre chovateľov ošípaných

11.03.2019 10:37
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov...