Archív článkov

Opatrenie ÚVZ o uzatvorení prevádzok

30.03.2020 09:03
Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR .pdf (232088)

Opatrenia pošty v čase epidémie

26.03.2020 08:24
Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej...

Povinnosť nosiť rúško na verejnosti

25.03.2020 14:42
Hlavný hygienik SR vydal usmerenenie, že všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atd'.)   opatrenie povinnost nosiť rúška.pdf...

Darujte krv

23.03.2020 08:39
Slovenský Červený kríž ÚzS Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou 0 + ,  0 - ,  A +, A -, B +, B - aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné...

Nevypaľujte suchú trávu ani záhradný odpad

20.03.2020 10:38
Policajný zbor upozorňuje občanov na stále rozšírenú prax v jarných mesiacoch, ktorou je vypaľovanie trávy, rôznych porastov a spaľovanie biologického odpadu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že akékoľvek spaľovanie biologického odpadu je protiprávnou činnosťou a v závislosti od rozsahu takéhoto...

Usmernenie hlavného hygienika- piata aktualizácia

19.03.2020 12:13
Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia.pdf (462884)

Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID 19

16.03.2020 08:14
Od pondelka 16.3.2020 budú min. na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, voľnočasové aktivity i priestory niektorých prevádzok. Upozorňujeme, že uzatvorenie prevádzok sa vzťahuje i na denné stacionáre, denné centrá ( kluby dôchodcov ), komunitné centrá....

Prosím rešpektujte karanténu - turistika počká.

16.03.2020 07:43
Prosíme všetkých obyvateľov aby rešpektovali nariadenia o karanténe a obmedzovaní pohybu osôb. Čas voľna neslúži na turistiku. Ako sme mali možnosť presvedčiť sa cez víkend našu obec navštívilo veľa turistov. Obmedzte prosím pohyb po našej obci a dodržujte nariadenia štátnych orgánov. Je to v...

Obmedzenie stránkových hodín

16.03.2020 07:40
V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s rýchlym šírením vysoko nebezpečnej nákazy COVID 19 pristupujeme k obmedzeniu stránkových hodín na obecnom úrade a to v pondelok a stredu od 8.00 do 11.hod. Zároveň Vás žiadame aby ste do budovy obecného úradu vstupovali len s rúškom...

Oznam pre evidovaných nezamestnaných obyvateľov

10.03.2020 10:16
Dôležité informácie pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  k prijatým opatreniam s cieľom predísť šíreniu korona vírusu. V období od 10.03.2020 do odvolania  úrad pracuje v krízovom režime Obmedzuje sa pohyb klientov...