Hlavný kontrolór

 

Obecné zastupiteľstvo v Brdárke dňa 9.12.2010 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,007 t.j 2 hodiny mesačne p.Jána Kováča. Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie 1.1.2011-31.12.2016.

V súčasnosti je opätovne vyhlásená voľba na funkciu hlavného kontrolóra ktorá je zatiaľ od 1.1.2017 neobsadená.