JAROSLAV HRIC JANČO

  od r. 1991 zastával funkciu zástupcu starostu obce,

  v komunálnych voľbách 1994 zvolený za starostu obce Brdárka

  ako starosta obce pôsobí ôsme volebné obdobie na úväzok 0,3

  po skončení hlavného prac.pomeru u zamestnávateľa Želba pracuje od r. 2000 ako súkromne hospodáriaci roľník- podniká v poľnohospodárstve zameranom na chov oviec, je ženatý , má dve deti 

  v r. 1995 je zakladajúcim členom Nadácie Radzim ktorá pôsobí na území obce neskôr ako občianske združenie, je jej aktívnym členom pri organizovaní a realizácii jej projektov na obnove a zviditeľnení vidieka

  od r. 1995 do 2007 každoročné organizovanie projektu LETO V BRDÁRKE-  dvojtýždňové stretnutia mládeže zamerané na obnovu vidieka, pomoc pri výstavbách drobných stavieb v obci, zachovávanie kultúrneho dedičtva našich predkov organizovaním malých folklórnych slávností v priebehu týchto stretnutí

  z postavených drobných stavieb spomeniem: autobusová zastávka, drevená besiedka pri prameni v strede obce, prírodný amfiteáter, turistický prístrešok, oprava drevených gánkov,

  Prestavba obecnej budovy na turistický penzión – preinvestovaných 900 tisíc Sk s podporou financií Úradu pre stratégiu SR, i tretieho sektora v rámci projektu Tvorivých dielní v prírode.

      V roku 2006 sa zrekonštruovala obecná budova Predajne potravín. Budova po celkovej oprave slúži ako komunitné centrum .

  Okrem iného je aj predsedom výboru pozemkového spoločenstva Lesnej spoločnosti Pod Radzimom v Brdárke, členom výboru Združenia obcí Mikroregiónu Štítnická dolina.