Obecné zastupiteľstvo

 

Tibor Gajan, zástupca starostu

Mária Mlynárová, poslankyňa o.z, ,

Zdenko Hric Jančo, poslanec o.z,

Marcel Antal, poslanec o.z,

Zoltán Šimko, poslanec o.z,