Obecné zastupiteľstvo

 

Ing.arch.Roman Škantár , zástupca starostu, , Strana demokratického Slovenska

Mária Mlynárová, poslankyňa o.z, , Strana demokratického Slovenska

Zdenko Hric Jančo, poslanec o.z, Strana demokratického Slovenska

Marcel Antal, poslanec o.z, , nezávislý kandidát

Tibor Gajan, poslanec o.z, , nezávislý kandidát