Obecné zastupiteľstvo

 

Ing.arch.Roman Škantár , zástupca starostu, Brdárka č.8, Strana demokratického Slovenska

Mária Mlynárová, poslankyňa o.z, Brdárka č.13, Strana demokratického Slovenska

Zdenko Hric Jančo, poslanec o.z, Brdárka č.30, Strana demokratického Slovenska

Marcel Antal, poslanec o.z, Brdárka č.11, nezávislý kandidát

Tibor Gajan, poslanec o.z, Brdárka č.39, nezávislý kandidát