Faktúry 2023

Faktúry 2013

Por.č Fa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota s DPH Mena Dátum doručenia Dodavateľ Dátum zverejnenia Príloha
1 Obecné noviny predplatné 52,- 4.1.2013 Inprost s.r.o Bratislava 20.2.2013  
2 Tlač harmonogramov 5,22 6.2.2013 Fura s.r.o Rozhanovce 30.3.2013  
3 Poplatok za rozhlas 14,28 6.2.2013 SOZA Bratislava 30.3.2013  
4 Záloha za elektrinu 319,- 6.2.2013 VSE Košice 30.3.2013  
5 Vývoz odpadov 16,59 11.2.2013 Fura s.r.o Rozhanove 30.3.2013  
6 Refundácia mzdy kontrolora 12,35 21.2.2013 Obec Slavošovce 10.4.2013  
7 Fa za telefón 16,52 21.2.2013 Slovak Telekom Bratislava 10.4.2013  
8 Fa za telefón 19,97 6.3.2013 Slovak Telekom Bratislava 22.4.2013  
9 Vývoz odpadov 16,64 6.3.2013 Fura s.r.o Rozhanovce 22.4.2013  
10 Refundácia mzdy kontrolora 9,69 16.3.2013 Obec Slavošovce 22.4.2013  
11 Fa za vodu 17,22 20.3.2013 VVS a.s Košice 22.4.2013  
12 Stravné lístky 370,78 25.3.2013 Doxx Žilina 22.4.2013  
13 Vývoz odpadov 16,69 4.4.2013 Fura Rozhanovce 30.5.2013  
14 Fa za telefón 14,98 12.4.2013 Slovak Telekom Bratislava 30.5.2013  
15 Refundácia mzdy kontrolora 18,39 16.4.2013 Obec Slavošovce 30.5.2013  
16 Odmeny výk.umelcom-rozhlas 33,50 29.4.2013 Slovgram Bratislava 30.5.2013  
17 Záloha za elektrinu 319,-     30.4.2013 VSE Košice 30.5.2013  
18 Hlásenie o odpadoch 1Q 14,40 30.4.2013 Fura Rozhanovce 6.6.2013  
19 Prezentácia obce na mape 108,- 30.4.2013 CBS s.r.o Banská Bystrica 6.6.2013  
20 Vývoz odpadov 33,17 9.5.2013 Fura Rozhanovce 17.6.2013  
21 Refundácia mzdy kontrolora 12,04 6.6.2013 Obec Slavošovce 17.6.2013  
22 Fa za telefón 14,98 6.6.2013 Slovak Telekom Bratislava 17.6.2013  
23 Služby APV Ives 155,35 6.6.2013 Ives Košice 17.6.2013  
24 Vývoz odpadov 16,59 7.6.2013 Fura Rozhanovce 17.6.2013  
25 Refundácia mzdy kontrolora 9,69 17.6.2013 Obec Slavošovce 30.7.2013  
26 Fa spotreba vody      26,72 26.6.2013 VVS a.s Košice 30.7.2013  
27 Fa vývoz TKO 16,69     30.6.2013 Fura Rozhanovce 30.7.2013  
28 Hlásenie o odpadoch 2Q 14,40 30.6.2013 Fura Rozhanovce 30.7.2013  
29 Fa telefon 15,05 30.6.2013 Slovak Telekom 30.7.2013  
30 Refundácia mzdy kontrolora 9,60 17.7.2013 Obec Slavošovce 30.8.2013  
31 Fa elektrina 319,- 24.7.2013 VSE košice 30.8.2013  
32 Fa vývoz TKO 16,59 6.8.2013 Fura Rozhanovce 30.9.2013  
33 Fa maľované mapy doplatok 107,04 6.8.2013 CBS Banská Bystrica 30.9.2013  
34 Fa telefon 14,98 12.8.2013 Slovak Telekom 30.9.2013  
35 Refundácia mzdy kontrolora 11,36 20.8.2013 Obec Slavošovce 30.9.2013  
36 Upgrade antivir NOD 40,25 26.8.2013 ESET Bratislava 30.9.2013  
37 Fa plastové okno,dvere preddavok 700,- 26.8.2013 InTrust Rožňava 30.9.2013  
38 Fa telefon 14,98 9.9.2013 Slovak Telekom 30.10.2013  
39 Fa vývoz TKO 16,64 9.9.2013 Fura Rozhanovce 30.10.2013  
40 Refundácia mzdy kontrolora 9,65 12.9.2013 Obec Slavošovce 30.10.2013  
41 Fa vývoz TKO 16,64 30.9.2013 Fura Rozhanovce 11.11.2013  
42 Občerstvenie na mikroregión 90,- 3.10.2013 GemerServis Rožňava 11.11.2013  
43 Fa telefon 14,98 5.10.2013 Slovak Telekom 11.11.2013  
44 Fa plastové okno a dvere doplatok 345,- 10.10.2013 InTrust Rožňava 11.11.2013  
45 Fa vodné,stočné 33,01 10.10.2013 VVS Košice 11.11.2013  
46 Hlásenie o odpadoch 3q 14,40 10.10.2013 Fura Rozhanovce 11.11.2013  
               
               
               
               
               
               

 

 

 

 

Faktúry  2012

Interné číslo 

faktúry     

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota s DPH

Mena

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ

Dátum zverejnenia

Dokumenty

1/12

Spracovanie hlásení o odpadoch

14,40

31.1.2012

FURA Rozhanovce

28.2.2012

Fa1.pdf (147,5 kB)

2/12

Stravné lístky

352,78

31.1.2012

Doxx Žilina

28.2.2012

Fa2.pdf (148 kB)

3/12

Faktúra za elektrinu

393,-

31.1.2012

VSE Košice

28.2.2012

Fa3.pdf (148,7 kB)

4/12

Licencia na verejné použitie hudobných diel

14,28

6.2.2012

SOZA Bratislava

28.2.2012

Fa4.pdf (148,5 kB)

5/12

Doplatok na stavebný úrad za rok 2011

62,11

6.2.2012

Obec Štítnik

28.2.2012

Fa5.pdf (147,2 kB)

6/12

Vývoz TKO

16,79

8.2.2012

Fura Rozhanovce

28.2.2012

Fa6.pdf (148,5 kB)

7/12

Faktúra za telefón

20,85

8.2.2012

T COM Bratislava

28.2.2012

Fa7.pdf (148,6 kB)

 8/12

Tlač harmonogramov a vrecia na odpad

36,72

10.2.2012

Fura Rozhanovce

28.2.2012

Fa8.pdf (150,6 kB)

9/12

Refundácia mzdy kontrolóra za 1/2012

9,32

23.2.2012

Obec Slavošovce

30.3.2012

Fa9.pdf (146,8 kB)

10/12

Faktúra za telefón

15,53

9.3.2012

T COM Bratislava

30.3.2012

Fa10.pdf (148,1 kB)

11/12

Vývoz odpadov

16,79

9.3.2012

Fura Rozhanovce

30.3.2012

Fa11.pdf (148,9 kB)

12/12

Vodné a stočné

30,25

20.3.2012

VVS Košice

30.3.2012

Fa12.pdf (147,6 kB)

13/12

Refundácia mzdy kontrolóra za 2/12

9,32

27.3.2012

Obec Slavošovce

30.4.2012

Fa13.pdf (147 kB)

14/12

Vývoz TKO

16,79

10.4.2012

FURA Rozhanovce

30.4.2012

Fa14.pdf (149,1 kB)

15/12

Faktúra za telefón

14,86

13.4.2012

Slovak Telekom Bratislava

30.4.2012

Fa15.pdf (148,5 kB)

16/12

Upgrade programov

155,35

20.4.2012

IVES Košice

30.4.2012

Fa16.pdf (151,3 kB)

17/12

Refundácia mzdy kontrolóra za 3/12

19,16

24.4.2012

Obec Slavošovce

30.4.2012

Fa17.pdf (147,4 kB)

18/12

Faktúra za elektrinu

393,-

30.4.2012

VSE Košice

7.5.2012

Fa18.pdf (148,5 kB)

19/12

Spracovanie hlásení o odpadoch

14,40

30.4.2012

Fura Rozhanovce

7.5.2012

Fa19.pdf (148 kB)

20/12

Omeny výk.umelcom za prenos rozhlasom

33,50

2.5.2012

Slovgram Bratislava

13.6.2012

Fa20.pdf (143,9 kB)

21/12

Vývoz TKO

33,27

3.5.2012

Fura Rozhanovce

13,6,2012

Fa21.pdf (143,5 kB)

22/12

Fa za telefon

10,98

9.5.2012

Slovak Telekom Bratislava

13.6.2012

Fa22.pdf (143,8 kB)

23/12

Refundácia mzdy hlavny kontrolor 4/12 

9,34

28.5.2012

Obec Slavošovce

13.6.2012

Fa23.pdf (142,8 kB)

24/12

Vývoz TKO

16,59

6.6.2012

Fura Rozhanovce

13.6.2012

Fa24.pdf (142,6 kB)

25/12

Fa za telefón 14,98 8.6.2012 Slovak Telekom Bratislava 31.7.2012 Fa25.pdf (143,7 kB)

26/12

Refundácia mzdy hlavny kontrolor za 5/12 11,60 22.6.2012 Obec Slavošovce 31.7.2012 Fa26.pdf (142,9 kB)

27/12

Fa za vodné a stočné 32,22 25.6.2012 Východosl.vodárenská spol.Košice 31.7.2012 Fa27.pdf (143,3 kB)

28/12

Fa vývoz TKO 16,69 6.7.2012 Fura Rozhanovce 31.7.2012 Fa28.pdf (144,2 kB)

29/12

Fa za telefón 15,58 8.7.2012 Slovak Telekom Bratislava 31.7.2012 Fa29.pdf (143,9 kB)

30/12

Refundácia mzdy kontrolóra za 6/12 9,34 23.7.2012 Obec Slavošovce 31.7.2012 Fa30.pdf (143,1 kB)

31/12

Fa za spracovanie hlásenia o odpadoch 2.Q 14,40 26.7.2012 Fura Rozhanovce 31.7.2012 Fa31.pdf (143,5 kB)

32/12

Fa za reklamné tričká s erbom obce 190,91 31.7.2012 Stich Rožňava 6.8.2012 Fa32.pdf (143,5 kB)

33/12

Fa za elektrinu 393,- 31.7.2012 Východosl.energetika Košice 6.8.2012 Fa33.pdf (144,4 kB)

34/12

Fa vývoz TKO 16,64 6.8.2012 Fura Rozhanovce 30.9.2012 Fa34.pdf (144,2 kB)

35/12

Fa za telefon 14,98 14.8.2012 Slovak Telekom Bratislava 30.9.2012 Fa35.pdf (144 kB)

36/12

Refundácia mzdy kontrolóra za 7/2012 9,34 5.9.2012 Obec Slavošovce 10.10.2012 Fa36.pdf (143,1 kB)

37/12

Fa vývoz TKO 16,59 10.9.2012 Fura Rozhanovce 10.10.2012 Fa37.pdf (144 kB)

38/12

Fa za telefon 14,98 11.9.2012 Slovak Telekom Bratislava 10.10.2012 Fa38.pdf (143,9 kB)

39/12

Refundácia mzdy kontrolora 8/2012 9,96 19.9.2012 Obec Slavošovce 10.10.2012 Fa39.pdf (142,8 kB)

40/12

Fa vodné,stočné 33,76 28.9.2012 VVS a.s Košice 30.10.2012  

41/12

Fa za telefón 14,98 10.10.2012 Slovak Telekom Bratislava 30.11.2012  

42/12

Vývoz TKO 16,69 10.10.2012 FURA Rozhanovce 30.11.2012  

43/12

Refundácia mzdy kontrolora za 9/12 11,14 15.10.2012 Obec Slavošovce 30.11.2012  

44/12

Hlásenie o odpadoch 3Q 14,40 23.10.2012 FURA Rozhanovce 30.11.2012  

45/12

Fa za elektrinu 393,- 2.11.2012 Východ.energetika Košice 6.12.2012  

46/12

Fa za telefon 14,98 7.11.2012 Slovak Telekom Bratislava 6.12.2012  

47/12

Vývoz TKO 16,59 7.11.2012 FURA Rozhanovce 6.12.2012  

48/12

Refundácia mzdy kontrolora za 10/12 11,96 22.11.2012 Obec Slavošovce 6.12.2012  

49/12

Konvektor tepla 81,70 6.12.2012 Elektrosped Bratislava 7.12.2012  

50/12

Vývoz TKO 16,64 6.12.2012 FURA Rozhanovce 7.12.2012  

51/12

Fa za telefón 14,98 7.12.2012 Slovak Telekom Bratislava 30.12.2012  

52/12

Fa rek.pobyt 136,36 14.12.2012 Obec Štítnik 30.12.2012  

53/12

Refundácia mzdy kontrolora za 11/12 9,62 19.12.2012 Obec Slavošovce 10.1.2013  

54/12

Fa za vodu 16,88 19.12.2012 Vých.vodárenská spol. Košice 10.1.2013  

55/12

Vývoz TKO 16,69 4.1.2013 Fura Rozhanovce 10.1.2013  

56/12

Fa za telefon 14,98 8.1.2013 Slovak Telekom Bratislava 29.1.2013  

57/12

Refundácia mzdy kontrolora za 12/12 9,67 8.1.2013 Obec Slavošovce 29.1.2013  

58/12

Doplatok na stav.úrad za 2012 53,61 16.1.2013 Obec Štítnik 29,1,2013  

59/12

Fa za elektrinu -219,77 21.1.2013 VSE Košice 29.1.2013  
               

 

 

Faktúry 2011

 

Interné číslo 

faktúry     

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota s DPH

Mena

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ

Dátum zverejnenia

Dokumenty

1/11

Obecné noviny

46,80

4.1.2011

INPROST Bratislava

31.1.2011

 

2/11

Spracovanie hlásení o odpadoch

14,28

 9.1.2012

FURA Rozhanovce

31.1.2011

 

3/11

Tlač harmonogramov TKO

3,96

 9.1.2012

FURA Rozhanovce

31.1.2011

 

4/11

Refundácia mzdy kontrolóra za 10/2010

20,62

13.1.2011

Obec Štítnik

31.1.2011

 

5/11

Vývoz odpadov 1/2011

16,69

31.1.2011

Fura Rozhanovce

28.2.2011

 

6/11

Faktúra za telefón

21,29

31.1.2011

T COM Bratislava

28.2.2011

 

7/11

Faktúra za elektrinu

342,-

2.2.2011

VSE a.s  Košice

28.2.2011

 

 8/11

Doplatok za stavebný úrad za rok 2010

46,08

16.2.2011

Obec Štítnik

28.2.2011

 

9/11

Refundácia mzdy kontrolóra za 1/2011

8,30

25.2.2011

Obec Štítnik

28.2.2011

 

10/11

Licencia na verejné použitie hudobných diel

14,28

24.2.2011

SOZA Bratislava

28.2.2011

 

11/11

Vývoz odpadov

16,79

28.2.2011

Fura Rozhanovce

30.3.2011

 

12/11

Faktúra za telefón

21,88

8.3.2011

T COM Bratislava

30.3.2011

 

13/11

Faktúra za webstránku

39,95

15.3.2011

Westcom s.r.o Brno

30.3.2011

 

14/11

Refundácia mzdy kontrolóra za 2/2011

9,17

16.3.2011

Obec Slavošovce

30.3.2011

 

15/11

Faktúra za telefón

15,2

1.4.2011

T COM Bratislava

30.4.2011

 

16/11

Vývoz odpadov

16,64

1.4.2011

Fura Rozhanovce

30.4.2011

 

17/11

Vodné a stočné

107,26

1.4.2011

VVS a.s Košice

30.4.2011

 

18/11

Upgrade programov

155,35

12.4.2011

IVES Košice

30.4.2011

 

19/11

Spracovanie hlásení o odpadoch

14,40

12.4.2011

Fura Rozhanovce

30.4.2011

 

20/11

Faktúra za elektrinu

340,-

2.5.2011

VSE a.s Košice

30.5.2011

 

21/11

Vývoz odpadov

16,79

6.5.2011

Fura Rozhanovce

30.5.2011

 

22/11

Refundácia mzdy kontrolóra za 3/11

11,63

21.4.2011

Obec Slavošovce

30.5.2011

 

23/11

Refundácia mzdy kontrolóra za 4/11

10,38

13.5.2011

Obec Slavošovce

30.5.2011

 

24/11

Faktúra za telefón

19,04

9.5.2011

T COM Bratislava

30.5.2011

 

25/11

Faktúra za telefón

14,98

13.6.2011

T COM Bratislava

30.6.2011