Zmluvy 2018

Dodatok č.1 s NaturPack a.s k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 9.4.2018

Dodatok NaturPack.pdf (2712465)

 

Zmluva o dielo č.1/2018 s InTrust s.r.o Rožňava na výmenu okien na budove OcU zo dňa 25.6.2018

Zmluva InTrust.pdf (3049403)

Zmluvy 2017

Zmluva VSD.pdf (2514274)

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD zo dňa 8.3.2017

Zmluva TCOM.pdf (1563608)

 

Zmluvy 2016

Zmluva na dodávku a montáž kamerového systému s DUGYTECH Rim.Sobota cez PRV SR zo dňa 14.3.2016

obec brdarka.pdf (4324282)


Zmluva so SLOVGRAM Bratislava zo dňa 5.4.2016

Zmluva SLOVGRAM.pdf (951808)

Zmluvy 2015

Zmluva s Topset Solutions s.r.o Stupava o aktualizácii programov WinCity Dane a Odpady, systémovej podpore a licenčná zmluva zo dňa 19.1.2015

Zmluva Topset.pdf (2161326)

Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 30.3.2015

Zmluva FURA.pdf (147063)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná telef.linka zo dňa 6.10.2015

Zmluva Telekom.pdf (315121)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR PACK a.s o systéme zberu odpadu zo dňa 28.10.2015

Zmluva NATURPACK a.s.pdf (1142658)

 

Zmluvy 2014

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností s GKU Bratislava

zmluva GKU.pdf (469147)

Zmluvy 2013

Zmluva o zabezpečení soc.služby zo dňa 24.1.2013

Zmluva DSS.pdf (394,9 kB)

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plast.okna a dverí zo dňa 26.8.2013

Zmluva o dielo.pdf (527409)

Zmluvy 2011

Zmluva o bežnom účte VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB 1.str

Zmluva o účte VUB 2. str.

Zmluva o využívaní služieb nonstop bankingu VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB (3)

Zmluva o účte VUB (4)

 

Poistná zmluva aktivačných pracovníkov s Kooperativa a.s zo dňa 12.7.2011

poistna zmluva UoZ

poistna zmluva UoZ (2)

poistna zmluva UoZ (3)

poistna zmluva UoZ (4)

poistna zmluva UoZ (5)

Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena s VSE zo dňa 12.12.2011

zmluva s VSE 1

zmluva s VSE (2)

zmluva s VSE (3)