Od 1.4.2022 zverejňujeme všetky zmluvy v centrálnom registri zmlúv  www.crz.gov.sk

Zmluvy 2021

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke so Štatistickým úradom

dodatok ŠU0193.pdf (853244)


Príloha č.2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 20.7.2020 s FURA s.r.o

priloha2Fura0196.pdf (1047770)

Zmluva na roztriedenie,usporiadanie a zaradenie registratúrnych záznamov obce  s REGIST-SKART s.r.o

Regist-skart_0001.pdf (1784643)

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s E-Cycling s.r.o

Dodatok ECycling.pdf (1955992)

Nájomná zmluva s Alter Nativa o.z zo dňa21.10.2021

2021-11-22 12-26.pdf (1275586)

Nájomná zmluva s o.z Orchidea nádeje zo dňa 20.10.2021

Najomna zmluva - OZ.pdf (187755)

Zmluvy 2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov s E-Cycling s.r.o Banská Bystrica zo dňa 22.1.2020

ECycling0085.pdf (996734)
ECycling0086.pdf (1163487)
ECycling0087.pdf (1151857)
ECycling0088.pdf (1199303)
ECycling0089.pdf (1153141)
ECycling0090.pdf (1252019)
ECycling0091.pdf (1178430)
ECycling0092.pdf (1167780)
ECycling0093.pdf (1143366)
ECycling0094.pdf (999054)

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi medzi Obcou Brdárka a FURA s.r.o Rozhanovce zo dňa 10.2.2020

Dodatok 1 2020 Fura.pdf (1095991)

Zmluva o aktualizácii programov s firmou TOPSET Solutions s.r.o Stupava zo dňa 15.6.2020 na program evidencia obyvateľov

Zmluvy TOPSET EO0111.pdf (1051098)
Zmluvy TOPSET EO0112.pdf (1299619)
Zmluvy TOPSET EO0113.pdf (1332798)
Zmluvy TOPSET EO0114.pdf (1396546)
Zmluvy TOPSET EO0115.pdf (1457273)
Zmluvy TOPSET EO0116.pdf (1297500)
Zmluvy TOPSET EO0117.pdf (1360941)
Zmluvy TOPSET EO0118.pdf (1288983)
Zmluvy TOPSET EO0119.pdf (1040218)

 

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu s firmou FURA s.r.o zo dňa 20.7.2020

Zmluva FURA separ0120.pdf (384250)

Zmluva FURA separ0121.pdf (1182418)

Zmluva FURA separ0122.pdf (962987)


Zmluva na opravu komunikácií zo dňa 2.10.2020 s firmou SANAS s.r.o Rožňava

SANAS0137.pdf (909343)

SANAS0138.pdf (961825)

SANAS0139.pdf (871267) 

 

Zmluva o výpožičke od Štatist.úradu SR zo dňa 8.12.2020

Zmluva scitanie0157.pdf (1209199)

Zmluvy 2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.3.2019

Zmluva NaturPack2 1str.pdf (981148)

Zmluva NaturPack2 2str.pdf (1092689)

Zmluva NaturPack2 3 str.pdf (657630)

Zmluva NaturPack2 príloha.pdf (779145)

 

Zmluva o dielo medzi UNIDACH s.r.o a Obcou Brdárka zo dňa 25.3.2019 na opravu strechy

Zmluva oprava strechy 1str.pdf (875360)

Zmluva oprava strechy 2str.pdf (956837)

Zmluva oprava strechy 3str.pdf (841062)


Dodatok k zmluve o dielo medzi UNIDACH s.r.o a Obcou Brdárka zo dňa 28.5.2019

dodatok ZoD strecha.pdf (1014136)

dodatok ZoD strecha.pdf (724271)

Zmluva o dielo č.2/2019 medzi InTrust s.r.o a Obcou Brdárka zo dňa 18.6.2019 na výmenu dverí a okien

ZoD 2 okna a dvere.pdf (866122)

ZoD 2 okna a dvere.pdf (990799)

ZoD 2 okna a dvere.pdf (949895)

ZoD 2 okna a dvere.pdf (840059)

ZoD 2 okna a dvere.pdf (930841)


Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DISIG a.s Bratislava zo dňa 24.6.2019

Brdarka.rtf (17024)


Zmluva o dielo č.3/2019 na zhotovenie oplotenia cintorína medzi Čo potrebujes s.r.o Košice a Obcou Brdárka zo dňa 22.6.2019

ZoD 3 oplotenie cintorína 1str.pdf (850502)

ZoD 3 oplotenie cintorína 2str.pdf (918865)

ZoD 3 oplotenie cintorína 3str.pdf (1147996)    

 

Zmluvy 2018

Dodatok č.1 s NaturPack a.s k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 9.4.2018

Dodatok NaturPack.pdf (2712465)

 

Zmluva o dielo č.1/2018 s InTrust s.r.o Rožňava na výmenu okien na budove OcU zo dňa 25.6.2018

Zmluva InTrust.pdf (3049403)

  

Nájomná zmluva na priestory požiarnej zbrojnice

Nájomná zmluva Dobrá vôľa.pdf (211892)

Zmluvy 2017

Zmluva VSD.pdf (2514274)

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD zo dňa 8.3.2017

Zmluva TCOM.pdf (1563608)

 

Zmluvy 2016

Zmluva na dodávku a montáž kamerového systému s DUGYTECH Rim.Sobota cez PRV SR zo dňa 14.3.2016

obec brdarka.pdf (4324282)


Zmluva so SLOVGRAM Bratislava zo dňa 5.4.2016

Zmluva SLOVGRAM.pdf (951808)

Zmluvy 2015

Zmluva s Topset Solutions s.r.o Stupava o aktualizácii programov WinCity Dane a Odpady, systémovej podpore a licenčná zmluva zo dňa 19.1.2015

Zmluva Topset.pdf (2161326)

Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 30.3.2015

Zmluva FURA.pdf (147063)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná telef.linka zo dňa 6.10.2015

Zmluva Telekom.pdf (315121)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR PACK a.s o systéme zberu odpadu zo dňa 28.10.2015

Zmluva NATURPACK a.s.pdf (1142658)

 

Zmluvy 2014

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností s GKU Bratislava

zmluva GKU.pdf (469147)

Zmluvy 2013

Zmluva o zabezpečení soc.služby zo dňa 24.1.2013

Zmluva DSS.pdf (394,9 kB)

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plast.okna a dverí zo dňa 26.8.2013

Zmluva o dielo.pdf (527409)

Zmluvy 2011

Zmluva o bežnom účte VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB 1.str

Zmluva o účte VUB 2. str.

Zmluva o využívaní služieb nonstop bankingu VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB (3)

Zmluva o účte VUB (4)

 

Poistná zmluva aktivačných pracovníkov s Kooperativa a.s zo dňa 12.7.2011

poistna zmluva UoZ

poistna zmluva UoZ (2)

poistna zmluva UoZ (3)

poistna zmluva UoZ (4)

poistna zmluva UoZ (5)

Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena s VSE zo dňa 12.12.2011

zmluva s VSE 1

zmluva s VSE (2)

zmluva s VSE (3)