Zmluvy 2019

Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.3.2019

Zmluva NaturPack2 1str.pdf (981148)

Zmluva NaturPack2 2str.pdf (1092689)

Zmluva NaturPack2 3 str.pdf (657630)

Zmluva NaturPack2 príloha.pdf (779145)

 

Zmluva o dielo medzi UNIDACH s.r.o a Obcou Brdárka zo dňa 25.3.2019

Zmluva oprava strechy 1str.pdf (875360)

Zmluva oprava strechy 2str.pdf (956837)

Zmluva oprava strechy 3str.pdf (841062)

 

Zmluvy 2018

Dodatok č.1 s NaturPack a.s k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi zo dňa 9.4.2018

Dodatok NaturPack.pdf (2712465)

 

Zmluva o dielo č.1/2018 s InTrust s.r.o Rožňava na výmenu okien na budove OcU zo dňa 25.6.2018

Zmluva InTrust.pdf (3049403)

  

Nájomná zmluva na priestory požiarnej zbrojnice

Nájomná zmluva Dobrá vôľa.pdf (211892)

Zmluvy 2017

Zmluva VSD.pdf (2514274)

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD zo dňa 8.3.2017

Zmluva TCOM.pdf (1563608)

 

Zmluvy 2016

Zmluva na dodávku a montáž kamerového systému s DUGYTECH Rim.Sobota cez PRV SR zo dňa 14.3.2016

obec brdarka.pdf (4324282)


Zmluva so SLOVGRAM Bratislava zo dňa 5.4.2016

Zmluva SLOVGRAM.pdf (951808)

Zmluvy 2015

Zmluva s Topset Solutions s.r.o Stupava o aktualizácii programov WinCity Dane a Odpady, systémovej podpore a licenčná zmluva zo dňa 19.1.2015

Zmluva Topset.pdf (2161326)

Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi zo dňa 30.3.2015

Zmluva FURA.pdf (147063)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná telef.linka zo dňa 6.10.2015

Zmluva Telekom.pdf (315121)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s NATUR PACK a.s o systéme zberu odpadu zo dňa 28.10.2015

Zmluva NATURPACK a.s.pdf (1142658)

 

Zmluvy 2014

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností s GKU Bratislava

zmluva GKU.pdf (469147)

Zmluvy 2013

Zmluva o zabezpečení soc.služby zo dňa 24.1.2013

Zmluva DSS.pdf (394,9 kB)

Zmluva o dielo na dodávku a montáž plast.okna a dverí zo dňa 26.8.2013

Zmluva o dielo.pdf (527409)

Zmluvy 2011

Zmluva o bežnom účte VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB 1.str

Zmluva o účte VUB 2. str.

Zmluva o využívaní služieb nonstop bankingu VUB zo dňa 3.5.2011

Zmluva o účte VUB (3)

Zmluva o účte VUB (4)

 

Poistná zmluva aktivačných pracovníkov s Kooperativa a.s zo dňa 12.7.2011

poistna zmluva UoZ

poistna zmluva UoZ (2)

poistna zmluva UoZ (3)

poistna zmluva UoZ (4)

poistna zmluva UoZ (5)

Dohoda o náhrade za zriadenie vecného bremena s VSE zo dňa 12.12.2011

zmluva s VSE 1

zmluva s VSE (2)

zmluva s VSE (3)