Objednávky

od 1.1.2011 do 31.12.2011 obec nevystavila žiadnu objednávku.

 

Objednávky 2012

č. predmet objednávky Dodavateľ Suma s DPH Príloha
1 Tričká s erbom obce Stich Rožňava 190,91  
         
         
         
         
         
         

Objednávky 2013

č.  Predmet objednávky Dodavateľ Suma s DPH Príloha
1 Prezentácia obce v maľovanej mape CBS s.r.o Banská Bystrica 215,04